Інформація, що підлягає оприлюдненню

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ"

Адреса місцезнаходження та  адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 01135, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 101, офіс 3 (код за КОАТУУ 8039100000)
Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 44620708
Контактний телефон: +38 044 337 03 37
Адреса електронної пошти: info@pango.com.ua
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації Товариства: 1 000 661 0200 00017911 від 21.09.2021

Товариство включено до державного реєстру фінансових установ. Свідоцтво Національного банку України про реєстрацію фінансової установи ФК №В0000507 від 28.01.2022 р. Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва 28.01.2022 р. №21/198-pк.

Право Товариства надавати фінансові послуги засвідчується ліцензією від 28.01.2022 р., виданою Національним банком України на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та на надання послуг з факторингу, на підставі Рішення Національного банку України  від 28.01.2022 р. №21/199-pк, термін дії – безстрокова.

Виконавчий орган Товариства: Директор
Директор Товариства (керівник): Гриценко Олександр Вікторович
Відокремлені підрозділи відсутні, наглядова рада не створювалась.

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують 5 відсотків

 • Фізична особа – громадянин України Гриценко Олександр Вікторович - 100% у статутному капіталі Товариства. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства є Гриценко Олександр Вікторович.

Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню, зокрема фінансова звітність, доступні на сайті Товариства в розділі Документи.

Щодо Товариства не порушувалось провадження у справі про банкрутство, не застосовувалась процедура санації, рішення про ліквідацію Товариства не приймалось.

Орган, який здійснює державне регулювання діяльності Товариства: Національний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон: 0 800 505 240
Email: nbu@bank.gov.ua

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання

Товариство наразі надає наступну фінансову послугу: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Порядок надання зазначеної фінансової послуги передбачає укладення кредитних договорів/договорів про споживчий кредит з позичальниками-фізичними особами, які відповідають вимогам Товариства, на умовах строковості, платності, зворотності. Більш детально з порядком та умовами надання фінансових послуг можна ознайомитись на сайті Товариства в розділі Документи.

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансової послуги та порядок визначення загальної суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт.

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансової послуги (кредиту), а також загальна сума платежів та витрат визначається індивідуально для кожного позичальника виходячи з його фінансового стану, кредитоспроможності, історії клієнтських відносин з Товариством, суми, строку кредиту та інших чинників і складається для короткострокових «PDL» кредитів (первісний строк повернення яких не перевищує 120 календарних днів та передбачає одноразову (одночасну) сплату позичальником всієї заборгованості за кредитним договором в останній день (не пізніше останнього дня) строку кредитування), включаючи мікрокредити (загальний розмір яких не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день укладення кредитного договору): 

 • з процентів за користування кредитом, розмір яких може становити від 630,54% до 906,88% відсотків річних;
 • з комісії за надання кредиту, що може становити від 0% до 17% від суми кредиту, комісії за управління та обслуговування кредиту, що може становити від 3% до 10% від суми кредиту.

Повну інформацію про загальні умови кредитування, включаючи попередження про можливі наслідки, дивіться тут. Конкретний розмір загальних витрат позичальника, загальної вартості кредиту та їх складові зазначаються у Кредитному договорі (індивідуальній частині), що укладається з Позичальником та в залежності від умов кредитування – в паспорті споживчого кредиту (якщо його складання вимагається законодавством).

Інформація про види та умови договорів щодо надання фінансових послуг

Кредитний договір, що укладається для отримання короткострокових кредитів «PDL» та мікрокредитів до 120 днів та передбачає сплату Позичальником всієї заборгованості одним платежем в кінці строку та інші умови, зокрема:

 • позичальник може відмовитись від кредитного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, у випадку виконання наступних умов:
  1. письмово повідомити про це Товариство не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання кредитного договору. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій;
  2. протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору позичальник зобов'язаний повернути Товариству грошові кошти, одержані ним відповідно до кредитного договору, сплатити комісію за надання кредиту у повному обсязі та проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення.
 • розірвати чи іншим чином припинити кредитний договір в односторонньому порядку в будь-який момент його дії, за умови відсутності у позичальника заборгованості перед Товариством за кредитним договором на момент такого розірвання чи іншого припинення договору, шляхом надсилання письмового повідомлення Товариству, внаслідок чого зобов’язання припиняється;
 • мінімальний строк на який надається кредит складає 91 день;
 • позичальник в будь-який момент може достроково виконати кредитний договір сплативши на користь Товариства повну суму заборгованості, яка існує (нарахована) на момент дострокового виконання кредитного договору, внаслідок чого зобов’язання припиняється. Позичальник також може в будь-який момент здійснити часткове погашення заборгованості, внаслідок чого її розмір зменшується;
 • зміни та доповнення до кредитного договору вчиняються у будь-які формі не забороненій законодавством та набувають чинності за умови, що згода Позичальника виражена у відповідний спосіб (зокрема, за допомогою застосування електронного підпису одноразовим ідентифікатором та/або виконання дій, що вимагає Товариство), окрім змін до Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, до яких Позичальник приєднується у випадку внесення будь-яких змін у кредитний договір та оновлення графіку платежів;
 • процентні ставки зазначені в договорі є фіксованими та не можуть бути збільшені без письмової (такої, що прирівнюється до письмової) згоди.

  Типові форми договорів, а також Правила надання фінансових послуг (кредитів) доступні на сайті Товариства у розділі Документи.

  Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

  Товариство забезпечує захист прав споживачів через дотримання вимог законодавства, зокрема надаючи всю передбачену законодавством інформацію з метою здійснення споживачем свідомого вибору щодо доцільності отримання фінансової послуги (кредиту).

  Також Товариство забезпечує прийом та позасудовий розгляд звернень, у т.ч. скарг споживачів у будь-який зручний для них спосіб, зокрема споживачі можуть зателефонувати до контакт-центру Товариства, надіслати звернення/скаргу на електрону поштову скриньку Товариства, за допомогою форми зворотнього зв’язку на сайті Товариства, з особистого кабінету клієнта в ІКС Товариства, а також на поштову адресу Товариства. Звернення/скарга розглядаються в порядку та строки передбачені законодавством. За результатами розгляду звернення/скарги Товариство надає споживачу відповідь за допомогою тих засобів комунікації, що використовувались ним при зверненні до Товариства.
  Гарантійні фонди та компенсаційні схеми Товариством не застосовуються.

  Інша інформація та документи стосовно Товариства, порядку та умов надання фінансових послуг (кредитів) доступна на сайті Товариства у розділі Документи.

  З політикою конфіденційності ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ" можна ознайомитися за посиланням.

  Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості

  З інформацією щодо врегулювання простроченої заборгованості ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ" ви можете ознайомитися за посиланням:

  Наразі Товариством колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості не залучались.

  Порядок обробки персональних даних та розгляду звернень споживачів

  Автор: Компанія “Pango”
  24.02.2023
  views
  6600  переглядів
  shares
  104